Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Krakowie

Status prawny:
stowarzyszenie
OPP:
TAK od 2004-01-01
Zakres działalności
uzależnienia,
Rok rejestracji:
2001
Adres siedziby:
ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków
NIP:
675-12-38-389
REGON:
001258077-00056
KRS:
0000054824
Podatnik VAT:
NIE
Nr konta:
7816801062000030001666 0524
Nr konta OPP:
53102010970000720201057694
Telefon:

124127722

Fax:

(12) 412-77-22

Kontakt e-mail:
powrotzukrakow@wp.pl
WWW:

www.powrotzu.org

Opis działalności

Działamy po to, aby wspierać osoby, których bliscy zetknęli się z narkotykami oraz osoby na różnym poziomie kontaktu z narkotykami, począwszy od zażywania okazjonalnego, aż do uzależnienia.

Program kierowany jest do następujących grup:

 • rodzin z problemem uzależnienia dzieci od narkotyków i innych środków psychoaktywnych;
 • rodzin dzieci leczących się lub przebywających aktualnie w ośrodkach rehabilitacji;
 • rodzin osób zagrożonych – które obawiają się, że problem uzależnienia może ich dotknąć i chcą się zapoznać z niebezpieczeństwami;
 • młodzieży eksperymentującej, zagrożonej i uzależnionej od narkotyków, przejawiającej motywację do leczenia.

Prowadzimy:

 • Specjalistyczne poradnictwo (specjalista terapii uzależnień, psycholog, pedagog)
 • Zajęcia grupowe:
  • Samopomocowa Grupa Wsparcia „RODZICE-RODZICOM"
  • Grupa Wsparcia Dla Rodziców
  • Grupa Wsparcia dla osób używających środków     zmieniających świadomość
  • Zajęcia psychoedukacyjne dla osób szkodliwie zażywających i uzależnionych
  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób współuzależnionych
 • Telefon zaufania dla rodziców i osób używających środków zmieniających świadomość
 • Porady on- line dla wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnień
 • Interwencja w kryzysie dla rodzin, osób szkodliwie zażywających i uzależnionych

Władze organizacji

Władze:
Przewodnicząca- Zofia Olesiak
Wice przewodnicząca- Marianna Łabza
Sekretarz – Aneta Hanczakowska
Członek – Marek Hanusz
Kadra- specjaliści terapii uzależnień:
Mgr psychologii Marek Hanusz
Mgr psychologii Joanna Grabarczyk
Mgr pedagogiki ze specjalnością resocjalizacji Aneta Hanczakowska,
oraz wolontariusze

Cele statutowe

 1. Zrzeszenie  rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od  wszelkich substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień,  w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.
 2. Uświadomienie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze  o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień
 3. Przyjmowanie rodzin i przyjaciół w poczet członków
 4. Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad.
 5. Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin i dzieci uzależnionych.
 6. Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy oraz HIV i AIDS.
 7. Reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz.
 8. Działania profilaktyczne, terapeutyczne i szkoleniowe dotyczące przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych i związanej z ich używaniem przemocy w rodzinie.
 9. Działania profilaktyczne, terapeutyczne i szkoleniowe dotyczące usuwania przyczyn i skutków innych uzależnień
Newsletter
Zapisz się
Polecamy