Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych

Status prawny:
stowarzyszenie
OPP:
TAK od 2010-03-17
Zakres działalności
pomoc społeczna, niepełnosprawni,
Sposób reprezentacji:

Dwie osoby z Zarządu działające łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Rok rejestracji:
2009
Adres siedziby:
Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków
NIP:
6762395916
REGON:
120888248
KRS:
0000327330
Podatnik VAT:
NIE
Nr konta:
89124014441111001023694775
Nr konta OPP:
90124014441111001029552781
Telefon:

12 25 54 160

Fax:

12-269-10-57

Kontakt e-mail:
stowarzyszenie@dpsnowaczynskiego.pl
WWW:

www.dpsnowaczynskiego.pl/stowarzyszenie1

Opis działalności

1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz  innymi organizacjami i grupami osób.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Władze organizacji

Prezes – Helena Łażewska
Wiceprezes – Halina Walczak
Członek Zarządu – Jolanta Sugier
Członek Zarządu – Ewa Ciuła
Członek Zarządu – Marta Dwojak - Dzierżak

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
5. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

 

Newsletter
Zapisz się
Polecamy