Aktualności

„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - konkurs ofert

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

Podsumowanie konsultacji w zakresie zadań zleconych oraz programu współpracy GMK z NGO

W związku z zakończeniem konsultacji w zakresie zadań zleconych oraz programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, Centrum Obywatelskie w Krakowie zaprasza do lektury raportów podsumowujących.

Likwidacja fundacji Vitalny Senior

Podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z Uchwałą Fundatora nr 5 z dnia 10 lipca 2017 roku o likwidacji fundacji Vitalny Senior nr KRS 0000659603, rozpoczęto proces likwidacji tejże fundacji.

Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” - rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Małe Wielkie Zmiany" zaprasza do udziału organizacje pozarządowe oraz instytucje zainteresowane uzyskaniem wsparcia na rozwiązania aktywizujące zawodowo osoby oddalone od rynku pracy.

Aktualizacja mapy krakowskich organizacji pozarządowych

Biuro Miejski Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Krakowa do aktualizacji oraz rejestracji danych kontaktowych.

14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Park kulturowy Stare Miasto - terminy spotkań konsultacyjnych

Miasto chce aktualizacji uchwały w sprawie parku kulturowego Stare Miasto. Do 15 września można zgłaszać uwagi. Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla NGO z Małopolski

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Coworking w Centrum Obywatelskim

Centrum Obywatelskie w ramach coworkingu zaprasza do wspólnej pracy w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants