Aktualności

Masz pytanie? Skorzystaj z infolinii budżetu obywatelskiego

Przypominamy, że w razie pytań związanych z głosowaniem w budżecie obywatelskim miasta Krakowa do dyspozycji mieszkańców pozostaje infolinia.

Dyrektor PARPA ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Budżet obywatelski: zagłosuj już dziś!

17 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować będzie można do 30 czerwca. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti”. Termin składania ofert upływa 4 lipca br.

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji warsztatów trenerskich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Ogłoszono konkurs dotyczący wymiany pracowników

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Exchanges of staff” („Wymiany pracowników”).

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji konferencji

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Conferences” („Konferencje”).

Ogłoszono konkurs dotyczący okresowych publikacji

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „LAW TRAINING AND STUDIES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Periodical publications”.

Ogłoszono konkurs dotyczący szkoleń

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”).

Ogłoszono konkurs dotyczący poprawy współpracy

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „LAW TRAINING AND STUDIES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest  „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)”.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants