Aktualności

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych

Nabór wniosków Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący alternatywnych kampanii wspierających zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu w ramach Internal Security Fund – Police. (ISFP-2017-AG-CSEP).

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy Moja Mała Ojczyzna

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym.

Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konsultacje dot. projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

Urząd Miasta Krakowa  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Ochrona zabytków” na 2018 rok

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

VIII edycja programu „Scena dla tańca”

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do VIII edycji programu „Scena dla tańca”. Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2017 roku.

Konsultacje dot. ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Ruszyły zapisy do 4 edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Od 4 do 11 listopada w całej Polsce odbywać się będą lekcje na temat Konstytucji. Poprowadzą je prawnicy i studenci prawa. To już 4. edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants