CENTRUM OBYWATELSKIE - INKUBATOR NGO

Centrum Obywatelskie logo listwa

Inkubator jest przestrzenią, w której z pomysłu rodziła się będzie organizacja. Osoby pragnące zformalizować swoje działania, uzyskają wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc, zarówno w opracowaniu koncepcji jak i przygotowania dokumentów do rejestracji podmiotu.

Działanie nakierowane będzie również na każdą organizację, grupę bądź obywatela, która ma pomysł na zrealizowanie działania na rzecz Krakowa i jego mieszkańców ale poza pomysłem, nie posiada wiedzy, narzędzi, koncepcji, jak ów pomysł zrealizować. Inkubator to przestrzeń, w której ów pomysł połączy się z fachową wiedzą i doświadczeniem eksperckim specjalistów Centrum a, organizacja, grupa bądź osoba korzystająca z tej formy pomocy zostanie przeprowadzona od pomysłu do realizacji, bez jednoczesnego wyręczania, lecz w formie specjalistycznego partnerstwa, dyskretnego towarzyszenia. Dzięki temu działanie będzie miało nie tylko wymiar realizacyjny ale i edukacyjny, bowiem organizacja, grupa bądź osoba uczyły się będą poprzez autentyczne działanie. W ramach inkubatora pomocą służyli będą również coachowie, mentorzy i eksperci – adekwatnie do potrzeb.

Z tej formy pomocy korzystać mogą również już istniejące organizacje, chcące rozwijać swoją działalność ale też znajdujące się w różnych kryzysowych sytuacjach.

W ramach Inkubatora oferujemy również wsparcie techniczne dla organizacji:

  • Udostępnianie pomieszczeń do pracy biurowej
  • Udostępnianie sal konferencyjno-szkoleniowych
  • Udostępnianie sprzętu komputerowego

Aby dołączyć do Inkubatora wypełnij formularze (do ściągnięcia formularz zgłoszeniowy: organizacji, grupy nieformalnej/osoby fizycznej + inkubator).

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy