CENTRUM OBYWATELSKIE - SEMINARIA

Centrum Obywatelskie logo listwa

Seminaria mają na celu spotkanie beneficjentów z ekspertami w danej dziedzinie ale również dyskusję, integrację oraz nawiązanie kontaktów i zespołów pracujących później w grupach tematycznych.

Seminaria dotyczyły będą spraw ważnych dla mieszkańców Krakowa, takich jak np. kultura, rewitalizacja, walka ze smogiem, zdrowie, usługi społeczne ale również istotnych z punktu widzenia organizacji – np. lokale gminne, współpraca z samorządem. Seminaria to przestrzeń wymiany wiedzy, podczas której każdy będzie mógł zabrać głos – zarówno mieszkańcy, jak i osoby z organizacji pozarządowych, aktywiści, urzędnicy, radni.

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy