CENTRUM OBYWATELSKIE - GRUPY TEMATYCZNE

Centrum Obywatelskie logo listwa

Grupy tematyczne to krótkie spotkania (kilkugodzinne), informacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.

Krakowa i grup nieformalnych w zakresie działań na rzecz Krakowa i jego Mieszkańców. Grupy prowadzone będą przez eksperta tak aby zapewnić odpowiedni merytorycznie poziom pracy oraz wymiar edukacyjny funkcjonowania grupy. Grupy pracowały będą wokół określonych problemów, przykładowo powstać może grupa, której celem jest rewitalizacja skweru osiedlowego. Z pomocą eksperta przejdzie ona od pomysłu do możliwości realizacji inicjatywy a w przypadku co najmniej dwóch grup, inicjatywa ta zostanie zrealizowana.

Grupy nawiązywać się mogą poprzez nieformalne spotkania w Centrum, prowadzone sieciowanie – pracownicy Centrum będą kojarzyli ze sobą osoby o podobnych pomysłach a także seminaria tematyczne, dni otwarte czy inne wydarzenia.

W ramach działania realizowane będą również spotkania grup problemowych dla członków organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. Spotkania będą okazją do wymiany poglądów, poznania osób zaangażowanych w działalność w podobnych obszarach, wypracowanie wspólnego stanowiska.

Wychodzimy z założenia, że tylko zintegrowane środowisko lokalnych organizacji może być wiarygodnym partnerem dla samorządu. Mamy nadzieję, że efektem spotkań okażą się formalne partnerstwa i wspólne projekty. Tematy spotkań będą dostosowane do potrzeb organizacji i mogą mieć zakres ogólny (skierowany do organizacji o różnym profilu), jak np. oferty wspólne realizacji zad. publicznych, lub wąski np. świetlice środowiskowe, współpraca przy realizacji wydarzenia kulturalnego. Zapewnimy poczęstunek, wydruk materiałów. Spotkania prowadzone będą przez ekspertów przy jednoczesnym zachowaniu swobodnej formuły spotkania.

 

KraFOS logo

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy