CENTRUM OBYWATELSKIE - SIECIOWANIE

Budujemy jak najszerszą sieć organizacji, grup i osób działających na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

Dzięki temu w szybkim tempie Centrum informujemy m.in. o nowych wydarzeniach i swojej ofercie ale również o możliwościach współpracy pomiędzy podmiotami, grupami, osobami, o planowanych bądź trwających konkursach grantowych, w tym ze środków UE, o możliwości współpracy międzysektorowej.

  • Aby być na bieżąco zapisz się do Newslettera

Zapisując się do poniższego formularza:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez administratora danych osobowych, tj. Gminę Miasta Kraków – Urząd Miasta Krakowa, adres: ul. Pl. Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków.  Dane osobowe przetwarzane są w zbiorze danych osobowych o nazwie „ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM”, „PORTAL NGO.KRAKOW.PL”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków zleconych przez Gminę Miejską Kraków do realizacji organizacjom pozarządowym. Dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Centrum Obywatelskie”.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, w celu przysyłania na podany adres e-mail newslettera. Administratorem Danych Osobowych jest Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS (ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.


 

Pokaż metkę
Autor: Marta Grabek-Niekraszewicz - CENTRUM OBYWATELSKIE
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy