Podsumowanie konsultacji w zakresie zadań zleconych oraz programu współpracy GMK z NGO

W związku z zakończeniem konsultacji w zakresie zadań zleconych oraz programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, zapraszamy do lektury raportów podsumowujących.

Podsumowanie konsultacji w zakresie zadań zleconych oraz programu współpracy GMK z NGO
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Poniższe raporty są podsumowaniem konsultacji prowadzonych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Krakowa i jego mieszkańców w okresie 23 czerwca 2017 roku – 15 lipca 2017 roku (zadania zlecone) oraz 27 czerwca 2017 roku – 15 lipca 2017 roku (program współpracy GMK z NGO).

W ramach konsultacji zorganizowano spotkanie seminaryjnych oraz prowadzono badania ankietowe, w których udział  można było wziąć do 15 lipca 2017 roku.

Celem konsultacji było umożliwienie organizacjom pozarządowym zgłoszenia ich aktualnych potrzeb, wskazanie priorytetowych z ich punktu widzenia zadań, które powinny być realizowane na rzecz Krakowa i jego mieszkańców oraz przedstawienia uwag do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, wytycznych konkursowych i przebiegu konkursów.

Dokumenty do pobrania:

Raport z konsultacji w zakresie zadań zleconych PDF

Raport z konsultacji w zakresie programu współpracy PDF

Stanowisko Biura MOWIS do uwag i postulatów zawartych w obu Raportach z konsultacji PDF

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Grabek-Niekraszewicz
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy