Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Sat, 27 May 2017 17:40:12 +0200 Ogłoszono konkurs w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki http://ngo.krakow.pl/granty/210323,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_narodowym_programie_rozwoju_humanistyki.html http://ngo.krakow.pl/granty/210323,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_narodowym_programie_rozwoju_humanistyki.html Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r. Wnioski można składać do 23 czerwca br. ]]> Fri, 26 May 2017 08:53:13 +0200 Ogłoszono konkurs ofert dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu http://ngo.krakow.pl/granty/210293,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_ofert_dotyczacy_organizacji_wypoczynku_letniego_dla_dzieci_polskich_ze_wschodu.html http://ngo.krakow.pl/granty/210293,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_ofert_dotyczacy_organizacji_wypoczynku_letniego_dla_dzieci_polskich_ze_wschodu.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ]]> Thu, 25 May 2017 11:47:05 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na organizację Copernicus Hackathon Programme http://ngo.krakow.pl/granty/210291,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_na_organizacje_copernicus_hackathon_programme.html http://ngo.krakow.pl/granty/210291,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_na_organizacje_copernicus_hackathon_programme.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr 260/G/GRO/COPE/17/10400 na organizację Copernicus Hackathon Programme (Program Copernicus Hackathon). Wnioski można składać do 7 września br. ]]> Thu, 25 May 2017 11:35:44 +0200 Seminarium - Idee rozwoju społeczności lokalnych. Praktyki europejskie, korzyści, rozwiązania systemowe http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210279,52,komunikat,seminarium_-_idee_rozwoju_spolecznosci_lokalnych__praktyki_europejskie__korzysci__rozwiazania_systemowe.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210279,52,komunikat,seminarium_-_idee_rozwoju_spolecznosci_lokalnych__praktyki_europejskie__korzysci__rozwiazania_systemowe.html Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie „Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?”.  ]]> Thu, 25 May 2017 10:14:38 +0200 Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210255,52,komunikat,dyrektor_wydzialu_edukacji_umk_zaprasza_do_wziecia_udzialu_w_konsultacjach.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210255,52,komunikat,dyrektor_wydzialu_edukacji_umk_zaprasza_do_wziecia_udzialu_w_konsultacjach.html Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 maja do 6 czerwca 2017 r. ]]> Wed, 24 May 2017 13:27:21 +0200 Ogłoszono nabór do III edycji Programu ''PLACÓWKA'' http://ngo.krakow.pl/granty/210232,1061,komunikat,ogloszono_nabor_do_iii_edycji_programu___placowka__.html http://ngo.krakow.pl/granty/210232,1061,komunikat,ogloszono_nabor_do_iii_edycji_programu___placowka__.html Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór do III edycji Programu „PLACÓWKA”. Aplikacje w ramach pierwszego etapu naboru można przesyłać do 22 sierpnia br. ]]> Tue, 23 May 2017 13:41:04 +0200 Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert http://ngo.krakow.pl/granty/210230,1061,komunikat,minister_obrony_narodowej_oglosil_konkurs_ofert.html http://ngo.krakow.pl/granty/210230,1061,komunikat,minister_obrony_narodowej_oglosil_konkurs_ofert.html Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 15/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ]]> Tue, 23 May 2017 13:33:08 +0200 Ogłoszono konkurs ofert dotyczący międzynarodowej wymiany młodzieży http://ngo.krakow.pl/granty/210228,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_ofert_dotyczacy_miedzynarodowej_wymiany_mlodziezy.html http://ngo.krakow.pl/granty/210228,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_ofert_dotyczacy_miedzynarodowej_wymiany_mlodziezy.html Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert nr DE.WZP.263.1.2.2017 na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Oferty można składać do 13 czerwca br. ]]> Tue, 23 May 2017 13:23:38 +0200 Ogłoszono konkurs w ramach PO WER Działanie 5.2 http://ngo.krakow.pl/granty/210227,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_ramach_po_wer_dzialanie_5_2.html http://ngo.krakow.pl/granty/210227,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_ramach_po_wer_dzialanie_5_2.html Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. ]]> Tue, 23 May 2017 13:13:16 +0200 „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert! http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210204,52,komunikat,_swieto_organizacji_pozarzadowych__-_ogloszono_konkurs_ofert_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/210204,52,komunikat,_swieto_organizacji_pozarzadowych__-_ogloszono_konkurs_ofert_.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych. ]]> Mon, 22 May 2017 14:53:45 +0200