Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Thu, 20 Jul 2017 22:42:11 +0200 Coworking w Centrum Obywatelskim http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211900,52,komunikat,coworking_w_centrum_obywatelskim.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211900,52,komunikat,coworking_w_centrum_obywatelskim.html Centrum Obywatelskie w ramach coworkingu zaprasza do wspólnej pracy w przyjaznej i twórczej atmosferze. ]]> Thu, 20 Jul 2017 14:34:03 +0200 „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” - KONKURS OFERT http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211899,52,komunikat,_program_otwarty_krakow___projekty_informacyjne_i_edukacyjne__-_konkurs_ofert.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211899,52,komunikat,_program_otwarty_krakow___projekty_informacyjne_i_edukacyjne__-_konkurs_ofert.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK informuje o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne. Termin składania ofert  upływa z dniem 11 sierpnia br. o godz. 15.00. ]]> Thu, 20 Jul 2017 14:34:34 +0200 Centrum Obywatelskie zaprasza na szkolenie http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211883,52,komunikat,centrum_obywatelskie_zaprasza_na_szkolenie.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211883,52,komunikat,centrum_obywatelskie_zaprasza_na_szkolenie.html Centrum Obywatelskie zaprasza na dwudniowe szkolenie ( 27.07, 02.08)  „Jak budować trwałe relacje współpracy z innymi podmiotami w obszarze działania NGO, grup nieformalnych i aktywnych obywateli". ]]> Thu, 20 Jul 2017 10:55:03 +0200 Bezpłatne szkolenie MOWES „Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211838,52,komunikat,bezplatne_szkolenie_mowes__fundraising_w_dzialalnosci_podmiotow_ekonomii_spolecznej_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211838,52,komunikat,bezplatne_szkolenie_mowes__fundraising_w_dzialalnosci_podmiotow_ekonomii_spolecznej_.html Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie odbędzie się 31 lipca (w godzinach 11:00 – 18:00) w Centrum Obywatelskim w Krakowie (ul. Reymonta 20; stadion Wisły Kraków). ]]> Tue, 18 Jul 2017 14:52:47 +0200 Konkurs ofert Prezydenta Miasta Krakowa http://ngo.krakow.pl/granty/211835,1061,komunikat,konkurs_ofert_prezydenta_miasta_krakowa.html http://ngo.krakow.pl/granty/211835,1061,komunikat,konkurs_ofert_prezydenta_miasta_krakowa.html Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. ]]> Tue, 18 Jul 2017 13:15:19 +0200 Konkurs Ministra Edukacji Narodowej http://ngo.krakow.pl/granty/211832,1061,komunikat,konkurs_ministra_edukacji_narodowej.html http://ngo.krakow.pl/granty/211832,1061,komunikat,konkurs_ministra_edukacji_narodowej.html Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”. ]]> Tue, 18 Jul 2017 13:03:43 +0200 Konkurs Ministra Sportu i Turystyki http://ngo.krakow.pl/granty/211831,1061,komunikat,konkurs_ministra_sportu_i_turystyki.html http://ngo.krakow.pl/granty/211831,1061,komunikat,konkurs_ministra_sportu_i_turystyki.html Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” ]]> Tue, 18 Jul 2017 12:51:31 +0200 Granty Fundacji PGE http://ngo.krakow.pl/granty/211828,1061,komunikat,granty_fundacji_pge.html http://ngo.krakow.pl/granty/211828,1061,komunikat,granty_fundacji_pge.html Celem Fundacji PGE jest wspieranie projektów i działań, które są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczynią się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. ]]> Tue, 18 Jul 2017 12:53:10 +0200 Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211781,52,komunikat,spoleczne_innowacje_pomoga_osobom_niesamodzielnym.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211781,52,komunikat,spoleczne_innowacje_pomoga_osobom_niesamodzielnym.html Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. ]]> Fri, 14 Jul 2017 14:22:11 +0200 Dotacje na współpracę polsko-niemiecką http://ngo.krakow.pl/granty/211716,1061,komunikat,dotacje_na_wspolprace_polsko-niemiecka.html http://ngo.krakow.pl/granty/211716,1061,komunikat,dotacje_na_wspolprace_polsko-niemiecka.html Dotacje PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) na działania mające  na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. ]]> Wed, 12 Jul 2017 12:49:01 +0200