Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Wed, 29 Mar 2017 03:24:00 +0200 Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - małe inicjatywy http://ngo.krakow.pl/granty/208847,1061,komunikat,ogloszono_nabor_projektow_w_ramach_po_wer_1_2_1_-_male_inicjatywy.html http://ngo.krakow.pl/granty/208847,1061,komunikat,ogloszono_nabor_projektow_w_ramach_po_wer_1_2_1_-_male_inicjatywy.html Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ]]> Tue, 28 Mar 2017 13:12:53 +0200 Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - projekty subregionalne http://ngo.krakow.pl/granty/208840,1061,komunikat,ogloszono_nabor_projektow_w_ramach_po_wer_1_2_1_-_projekty_subregionalne.html http://ngo.krakow.pl/granty/208840,1061,komunikat,ogloszono_nabor_projektow_w_ramach_po_wer_1_2_1_-_projekty_subregionalne.html Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ]]> Tue, 28 Mar 2017 13:13:46 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący dialogu społecznego http://ngo.krakow.pl/granty/208838,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_dotyczacy_dialogu_spolecznego.html http://ngo.krakow.pl/granty/208838,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_dotyczacy_dialogu_spolecznego.html Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach naboru nr VP/2017/001pn.: „Support for social dialogue” („Wsparcie dla dialogu społecznego”). ]]> Tue, 28 Mar 2017 12:31:34 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący partnerstw transgranicznych i mobilności http://ngo.krakow.pl/granty/208835,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_dotyczacy_partnerstw_transgranicznych_i_mobilnosci.html http://ngo.krakow.pl/granty/208835,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_dotyczacy_partnerstw_transgranicznych_i_mobilnosci.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EURES Axis) nr VP/2017/006 zatytułowany „Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners” („Transgraniczne partnerstwa i wspieranie współpracy w zakresie mobilności wewnątrzunijnej dla państw EOG i partnerów społecznych”). ]]> Tue, 28 Mar 2017 12:19:13 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Zdrowie http://ngo.krakow.pl/granty/208776,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_w_ramach_programu_zdrowie.html http://ngo.krakow.pl/granty/208776,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_w_ramach_programu_zdrowie.html Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Trzeciego Programu UE w dziedzinie zdrowia 2014-2020. ]]> Mon, 27 Mar 2017 09:36:27 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS http://ngo.krakow.pl/granty/208770,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_w_ramach_easi-progress.html http://ngo.krakow.pl/granty/208770,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_w_ramach_easi-progress.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS 2016 nr VP/2016/017 zatytułowany “Implementing the Pilot Stage of the European Tracking Service for Pensions” (“Wdrażanie etapu pilotażowego Europejskiej Usługi Śledzenia Emerytur”). ]]> Mon, 27 Mar 2017 09:20:57 +0200 Nabór do nagrody N.I.C.E. 2017 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208758,52,komunikat,nabor_do_nagrody_n_i_c_e__2017_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208758,52,komunikat,nabor_do_nagrody_n_i_c_e__2017_.html Do 30 kwietnia br. prowadzony będzie nabór do nagrody N.I.C.E. 2017 dla innowacji w dziedzinie kultury i kreatywności. Tematem tegorocznej edycji jest „Tworzenie inkluzywnego świata”, pula nagród wynosi 20 tys. euro. ]]> Fri, 24 Mar 2017 17:38:11 +0100 Zagłosuj na krakowski projekt w konkursie Mieszkam-TU.eu http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208756,52,komunikat,zaglosuj_na_krakowski_projekt_w_konkursie_mieszkam-tu_eu.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208756,52,komunikat,zaglosuj_na_krakowski_projekt_w_konkursie_mieszkam-tu_eu.html PortalSamorzadowy.pl i Fundacja Napraw Sobie Miasto organizują konkurs na najlepsze projekty zgłoszone lub zrealizowane w Polsce w ramach samorządowych budżetów obywatelskich. Zapraszamy do głosowania na projekt z Krakowa. ]]> Fri, 24 Mar 2017 16:44:51 +0100 Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208738,52,komunikat,konkurs_malopolskie_wektory_wspolpracy.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/208738,52,komunikat,konkurs_malopolskie_wektory_wspolpracy.html FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz 10 zaprasza samorządy gminne i powiatowe z Małopolski do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. ]]> Fri, 24 Mar 2017 15:32:24 +0100 Drugi nabór wniosków w ramach programu ''Conrad 2017'' http://ngo.krakow.pl/granty/208749,1061,komunikat,drugi_nabor_wnioskow_w_ramach_programu___conrad_2017__.html http://ngo.krakow.pl/granty/208749,1061,komunikat,drugi_nabor_wnioskow_w_ramach_programu___conrad_2017__.html Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do programu „Conrad 2017” na rok 2017. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. ]]> Fri, 24 Mar 2017 14:08:32 +0100