Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 21 Nov 2017 03:44:20 +0100 Konkurs ''Europa z naszej ulicy'' http://ngo.krakow.pl/granty/215097,1061,komunikat,konkurs___europa_z_naszej_ulicy__.html http://ngo.krakow.pl/granty/215097,1061,komunikat,konkurs___europa_z_naszej_ulicy__.html Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs „Europa z naszej ulicy”. Zgłoszenia można przesyłać do 22 listopada br. ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:57:18 +0100 Nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego http://ngo.krakow.pl/granty/215096,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie_interreg_region_morza_baltyckiego.html http://ngo.krakow.pl/granty/215096,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie_interreg_region_morza_baltyckiego.html Ogłoszono trzeci nabór wniosków w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR), Europejska Wspólnota Terytorialna. ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:50:27 +0100 Konkurs ofert pn. ''Świąteczne wsparcie dla kombatantów'' http://ngo.krakow.pl/granty/215095,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn____swiateczne_wsparcie_dla_kombatantow__.html http://ngo.krakow.pl/granty/215095,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn____swiateczne_wsparcie_dla_kombatantow__.html Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 22/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:37:02 +0100 Nabór wniosków pn. ''Umiejętność korzystania z mediów dla wszystkich'' http://ngo.krakow.pl/granty/215094,1061,komunikat,nabor_wnioskow_pn____umiejetnosc_korzystania_z_mediow_dla_wszystkich__.html http://ngo.krakow.pl/granty/215094,1061,komunikat,nabor_wnioskow_pn____umiejetnosc_korzystania_z_mediow_dla_wszystkich__.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekt pilotażowy pn. „Umiejętność korzystania z mediów dla wszystkich” (Media Literacy for All). Wnioski można składać do 8 grudnia br. ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:27:20 +0100 Nabór wniosków dotyczący przestępstw przeciwko środowisku http://ngo.krakow.pl/granty/215092,1061,komunikat,nabor_wnioskow_dotyczacy_przestepstw_przeciwko_srodowisku.html http://ngo.krakow.pl/granty/215092,1061,komunikat,nabor_wnioskow_dotyczacy_przestepstw_przeciwko_srodowisku.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Internal Security Fund Police (Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej) nr ISFP-2017-AG-ENV zatytułowany „Call for Proposals for Projects on Environmental Crime” (Nabór wniosków na projekty dotyczące przestępstw przeciwko środowisku). ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:20:06 +0100 Nabór wniosków pn. ''Integracja obywateli państw trzecich'' http://ngo.krakow.pl/granty/215087,1061,komunikat,nabor_wnioskow_pn____integracja_obywateli_panstw_trzecich__.html http://ngo.krakow.pl/granty/215087,1061,komunikat,nabor_wnioskow_pn____integracja_obywateli_panstw_trzecich__.html Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund) pn. „Integracja obywateli państw trzecich” (Integration of Third-Country Nationals) nr AMIF-2017-AG-INTE. ]]> Thu, 16 Nov 2017 10:13:49 +0100 Rusza XVIII edycja Maratonu Pisania Listów Amnesty International http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/214978,52,komunikat,rusza_xviii_edycja_maratonu_pisania_listow_amnesty_international.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/214978,52,komunikat,rusza_xviii_edycja_maratonu_pisania_listow_amnesty_international.html Stowarzyszenia Amnesty International zaprasza do wzięcia udziału w XVIII edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International. ]]> Mon, 13 Nov 2017 10:26:59 +0100 Szkolenia dla organizacji pozarządowych - jak przygotować ofertę do konkursu ? http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/214965,52,komunikat,szkolenia_dla_organizacji_pozarzadowych_-_jak_przygotowac_oferte_do_konkursu__.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/214965,52,komunikat,szkolenia_dla_organizacji_pozarzadowych_-_jak_przygotowac_oferte_do_konkursu__.html Biuro MOWIS zaprasza na jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi GENERATORA OFERT KONKURSOWYCH W SYSTEMIE NAWIKUS. ]]> Fri, 10 Nov 2017 13:57:16 +0100 Nabór wniosków w programie ''Europeans for Peace'' http://ngo.krakow.pl/granty/214946,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie___europeans_for_peace__.html http://ngo.krakow.pl/granty/214946,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie___europeans_for_peace__.html Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” zaprasza do składania wniosków w programie dotacyjnym „Europeans For Peace” („Europejczycy dla pokoju”) dla projektów w 2018 i 2019 roku. ]]> Fri, 10 Nov 2017 09:17:36 +0100 Konkurs dotyczący wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku http://ngo.krakow.pl/granty/214942,1061,komunikat,konkurs_dotyczacy_wsparcia_uniwersytetow_trzeciego_wieku.html http://ngo.krakow.pl/granty/214942,1061,komunikat,konkurs_dotyczacy_wsparcia_uniwersytetow_trzeciego_wieku.html Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Wnioski można składać do 4 grudnia br. ]]> Fri, 10 Nov 2017 08:58:46 +0100