Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 16 Jan 2018 13:59:03 +0100 VII Otwarty Konkurs na rzecz współpracy polsko-rosyjskiej http://ngo.krakow.pl/granty/216840,1061,komunikat,vii_otwarty_konkurs_na_rzecz_wspolpracy_polsko-rosyjskiej.html http://ngo.krakow.pl/granty/216840,1061,komunikat,vii_otwarty_konkurs_na_rzecz_wspolpracy_polsko-rosyjskiej.html Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. ]]> Tue, 16 Jan 2018 13:58:55 +0100 Nabór wniosków w programie ''Kultura - Interwencje'' http://ngo.krakow.pl/granty/216837,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie___kultura_-_interwencje__.html http://ngo.krakow.pl/granty/216837,1061,komunikat,nabor_wnioskow_w_programie___kultura_-_interwencje__.html Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. Dokumenty można składać do 14 lutego 2018 r. ]]> Tue, 16 Jan 2018 13:46:16 +0100 Ogłoszono konkurs ''Moc dla Rozwoju'' http://ngo.krakow.pl/granty/216796,1061,komunikat,ogloszono_konkurs___moc_dla_rozwoju__.html http://ngo.krakow.pl/granty/216796,1061,komunikat,ogloszono_konkurs___moc_dla_rozwoju__.html Energia dla firm S.A. zaprasza do udziału w konkursie „Moc dla Rozwoju”. Zgłoszenia można przesyłać do 4 lutego 2018 r. ]]> Mon, 15 Jan 2018 11:16:30 +0100 Konkurs ofert dotyczący pomocy osobom bezdomnym http://ngo.krakow.pl/granty/216792,1061,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_pomocy_osobom_bezdomnym.html http://ngo.krakow.pl/granty/216792,1061,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_pomocy_osobom_bezdomnym.html Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Oferty można składać do 7 lutego 2018 r. ]]> Mon, 15 Jan 2018 11:09:58 +0100 Konkurs ofert Fundacji CEMEX http://ngo.krakow.pl/granty/216789,1061,komunikat,konkurs_ofert_fundacji_cemex.html http://ngo.krakow.pl/granty/216789,1061,komunikat,konkurs_ofert_fundacji_cemex.html Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na rok 2018. Wnioski można składać w terminie od 5 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. ]]> Mon, 15 Jan 2018 10:35:15 +0100 Darowizny GlaxoSmithKline http://ngo.krakow.pl/granty/216788,1061,komunikat,darowizny_glaxosmithkline.html http://ngo.krakow.pl/granty/216788,1061,komunikat,darowizny_glaxosmithkline.html Strategia udzielania darowizn przez GSK w Polsce sprowadza się do następujących działań: przekazywania darowizn na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych; dotacji pieniężnych na cele programów i inicjatyw społecznych organizacji pacjentów. ]]> Mon, 15 Jan 2018 10:28:23 +0100 Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy http://ngo.krakow.pl/granty/216787,1061,komunikat,program_dotacji_fundacji_kronenberga_przy_citi_handlowy.html http://ngo.krakow.pl/granty/216787,1061,komunikat,program_dotacji_fundacji_kronenberga_przy_citi_handlowy.html Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 1996 roku wspiera swojego Fundatora – Citi Handlowy – w realizacji jego misji społecznej. ]]> Mon, 15 Jan 2018 10:23:03 +0100 Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU http://ngo.krakow.pl/granty/216785,1061,komunikat,dotacje_pozakonkursowe_fundacji_pzu.html http://ngo.krakow.pl/granty/216785,1061,komunikat,dotacje_pozakonkursowe_fundacji_pzu.html Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi. Nabór wniosków trwa przez cały rok. ]]> Mon, 15 Jan 2018 10:15:14 +0100 Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rok 2018 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/216772,52,komunikat,otwarte_konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_i_innych_podmiotow_prowadzacych_dzialalnosc_pozytku_publicznego_rok_2018.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/216772,52,komunikat,otwarte_konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_i_innych_podmiotow_prowadzacych_dzialalnosc_pozytku_publicznego_rok_2018.html Biuro Mowis informuje, iż zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzono Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018. ]]> Fri, 12 Jan 2018 13:23:39 +0100 Konkurs dotyczący wspierania promocji sportu http://ngo.krakow.pl/granty/216768,1061,komunikat,konkurs_dotyczacy_wspierania_promocji_sportu.html http://ngo.krakow.pl/granty/216768,1061,komunikat,konkurs_dotyczacy_wspierania_promocji_sportu.html Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. ]]> Fri, 12 Jan 2018 12:09:50 +0100