Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 26 Sep 2017 00:20:18 +0200 Program Kreatywna Europa nabór do obszaru Projekty współpracy europejskiej. http://ngo.krakow.pl/granty/213428,1061,komunikat,program_kreatywna_europa_nabor_do_obszaru_projekty_wspolpracy_europejskiej__.html http://ngo.krakow.pl/granty/213428,1061,komunikat,program_kreatywna_europa_nabor_do_obszaru_projekty_wspolpracy_europejskiej__.html Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej. ]]> Thu, 21 Sep 2017 13:50:30 +0200 Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KOM - rekrutacja do 29 września 2017 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213423,52,komunikat,malopolski_osrodek_wsparcia_ekonomii_spolecznej_kom_-_rekrutacja_do_29_wrzesnia_2017.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213423,52,komunikat,malopolski_osrodek_wsparcia_ekonomii_spolecznej_kom_-_rekrutacja_do_29_wrzesnia_2017.html Do 29 września 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na kolejny nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. ]]> Thu, 21 Sep 2017 13:01:16 +0200 „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!” - ruszyła kampania promocyjna http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213415,52,komunikat,_badzmy_razem_w_walce_o_czyste_powietrze_dla_krakowa___-_ruszyla_kampania_promocyjna.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213415,52,komunikat,_badzmy_razem_w_walce_o_czyste_powietrze_dla_krakowa___-_ruszyla_kampania_promocyjna.html Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Krakowa. Hasłem przewodnim kampanii jest „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!”. ]]> Thu, 21 Sep 2017 11:33:40 +0200 Trwa nabór w MOWES - bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych z Małopolski http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213419,52,komunikat,trwa_nabor_w_mowes_-_bezplatne_wsparcie_dla_organizacji_pozarzadowych_z_malopolski.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213419,52,komunikat,trwa_nabor_w_mowes_-_bezplatne_wsparcie_dla_organizacji_pozarzadowych_z_malopolski.html Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Można skorzystać m.in. z profesjonalnych szkoleń. ]]> Thu, 21 Sep 2017 12:16:24 +0200 IX edycja Konkursu “Strona Internetowa bez Barier” http://ngo.krakow.pl/granty/213427,1061,komunikat,ix_edycja_konkursu__strona_internetowa_bez_barier_.html http://ngo.krakow.pl/granty/213427,1061,komunikat,ix_edycja_konkursu__strona_internetowa_bez_barier_.html Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło IX edycję Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. ]]> Thu, 21 Sep 2017 13:34:06 +0200 Wspólnie o Funduszach Europejskich – konkurs Ministerstwa Rozwoju http://ngo.krakow.pl/granty/213394,1061,komunikat,wspolnie_o_funduszach_europejskich___konkurs_ministerstwa_rozwoju.html http://ngo.krakow.pl/granty/213394,1061,komunikat,wspolnie_o_funduszach_europejskich___konkurs_ministerstwa_rozwoju.html Departament Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych do składania ofert na organizowanie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w Polsce, wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Funduszy Europejskich. ]]> Wed, 20 Sep 2017 15:06:29 +0200 Dodatkowy nabór MSiT w ramach Programu wspierania sportów nieolimpijskich http://ngo.krakow.pl/granty/213392,1061,komunikat,dodatkowy_nabor_msit_w_ramach_programu_wspierania_sportow_nieolimpijskich_.html http://ngo.krakow.pl/granty/213392,1061,komunikat,dodatkowy_nabor_msit_w_ramach_programu_wspierania_sportow_nieolimpijskich_.html Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”. ]]> Wed, 20 Sep 2017 14:42:08 +0200 Najwyższy czas „Równać szanse” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213377,52,komunikat,najwyzszy_czas__rownac_szanse_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213377,52,komunikat,najwyzszy_czas__rownac_szanse_.html Fundacja Fundusz Lokalny SMK - partner Regionalnego Konkursu Grantowego - zaprasza do uczestnictwa w Programie "Równać Szanse". Termin przyjmowania projektów mija 25 października br. ]]> Wed, 20 Sep 2017 13:10:02 +0200 Konkurs ofert Ministra Zdrowia http://ngo.krakow.pl/granty/213348,1061,komunikat,konkurs_ofert_ministra_zdrowia.html http://ngo.krakow.pl/granty/213348,1061,komunikat,konkurs_ofert_ministra_zdrowia.html Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata. ]]> Tue, 19 Sep 2017 13:07:17 +0200 Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213332,52,komunikat,dialog_obywatelski_w_krakowie_-_uwarunkowania_medialne.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/213332,52,komunikat,dialog_obywatelski_w_krakowie_-_uwarunkowania_medialne.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego. ]]> Tue, 19 Sep 2017 11:42:58 +0200