Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

3 września 2014 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana w dniu 3 września 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Skład Komisji:

  1. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;
  2. Fundacja Wyjdź Naprzeciw;
  3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych;
  4. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie";
  5. Fundacja Helpful Hand
  6. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza;
  7. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki – Przebiśnieg;
  8. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie;
  9. Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
  10. Stowarzyszenie Krakowska Rada Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji:
Aleksandra Włodarczyk - Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl


Wiceprzewodniczący Komisji:
Paweł Wójtowicz - „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl


Sekretarz Komisji:
Beata Byszewska - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych,
e-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl


Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób NiepełnosprawnychDokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
Dokumenty
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy