KDO ds. Kultury

19 stycznia 2012 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.  

KDO ds. Kultury
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Komisja została powołana 19 stycznia 2012 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5) znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust. 1 pkt 10 załącznika do uchwały NR XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Następne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury zaplanowano

na dzień 20 września 2017 r. o godz. 16.00.

Spotkanie odbędzie się w Piwnicy pod Baranami, Rynek Główny 27.

 

Skład Komisji:

 1. Fundacja Ars Cameralis
 2. Fundacja Art Forum
 3. Fundacja im. Św. Cecylii
 4. Fundacja Inicjatyw Społecznych Plan C
 5. Fundacja Krakowska Scena Muzyczna
 6. Fundacja Loch Camelot
 7. Fundacja Piosenkarnia Anny Treter
 8. Fundacja Poemat
 9. Fundacja "Sceny ATA"
 10. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka
 11. Fundacja Ukryte Skrzydła
 12. Ochotnicza Straż Pożarna Muzeum Ratownictwa w Krakowie
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie
 14. Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy Pod Baranami
 15. Stowarzyszenie EKSIT
 16. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Krakowie
 17. Stowarzyszenie Ogrody Sztuki
 18. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie
 19. Stowarzyszenie Podgórze.pl
 20. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Krakowski
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej
 22. Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
 23. Teatralne Centrum Wartości i Pojednania " Theatrum Mundi" im. Mieczysława Kotlarczyka
 24. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
 25. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie
 26. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
 27. Związek Stowarzyszeń Multikultura
 28. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 29. Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Kulturatka

Przewodniczący Komisji:
Michał Zabłocki
Fundacja Poemat

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Ewa Ryks
Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

Sekretarz Komisji:
Jerzy Łysiński
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:
Bogusława Presz
e-mail: preszb@um.krakow.pl
tel. 12 616 1914

Osoby odpowiedzialne za kontakty z Komisją Kultury Rady Miasta Krakowa i monitorowanie uchwał:
Beata Anna Symołon
Ewa Kornecka

Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z dnia 4 lutego 2015 roku

Inicjatywy, przedsięwzięcia

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

 

 

 


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOGUSŁAWA PRESZ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy