Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

13 września 2012 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Fot. Organizacje Pozarządowe

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.
 

Skład Komisji:

 1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 3. Fundacja Fundusz Partnerstwa
 4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich
 6. Fundacja Aeris Futuro
 7. Fundacja Sendzimira
 8. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 9. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
 10. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
 11. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 12. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
 13. Stowarzyszenie Zielone Kliny
 14. Fundacja Otwarty Plan
 15. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” 

Przewodniczący Komisji:

Mariusz Waszkiewicz

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

e-mail: mariusz.tnrop@wp.pl

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

 

Sekretarz Komisji:

Małgorzata Małochleb

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

e-mail: m.g.malochleb@gmail.com

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 

 

Terminy posiedzeń i dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: LUCYNA CZYŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy