Konsultacje - Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wydział Mieszkalnictwa UMK - jako komórka merytoryczna odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji - zaprasza do zapoznania się z prowadzonymi dotychczas konsultacjami oraz ich wynikami.

Konsultacje - Wydział Mieszkalnictwa UMK
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie:

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IWONA KOŚCIÓŁEK
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy