Ochrona środowiska, konsultacje - rok 2017

Ochrona środowiska, konsultacje - rok 2017
Fot. Pixabay

Wydział Kształtowania Środowiska UMK

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: LUCYNA CZYŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy