Profilaktyka uzależnień, konsultacje - rok 2017

Profilaktyka uzależnień, konsultacje - rok 2017
Fot. Pixabay

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Mateusz Kasprzak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy