Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

 

 Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem.

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

 

LP

Imię nazwisko

Wydział /jednostka

Telefon

Fax

E-mail

1.

Grzegorz Kot

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Telefon: 12 616 19 70
Fax:12 616 19 83
E-mail: grzegorz.kot@um.krakow.pl

2.

Beata Byszewska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.Osób Niepełnosprawnych Telefon: 12 616 50 75
Fax: 12 616 50 27
E-mail: beata.byszewska@um.krakow.pl

3.

Paulina Kulińska Biuro ds. Ochrony Zdrowia Telefon: 12 616 94 90
Fax: 12 616 94 86
E-mail: paulina.kulinska@um.krakow.pl

4.

Angelika Sałapa Biuro Funduszy Europejskich Telefon: 12 616 19 65
Fax: 12 616 19 58
E-mail: angelika.salapa@um.krakow.pl

5.

Agnieszka Sikora Telefon: 12 616 19 68
Fax: 12 616 19 58
E-mail: agnieszka.sikora1@um.krakow.pl

6.

Agnieszka Sowa Biuro Planowania Przestrzennego Telefon: 12 616 85 11
Fax: 12 616 85 43
E-mail: agnieszka.sowa@um.krakow.pl

7.

Maria Major Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic

Telefon: 12 616 13 31
Fax: 12 616 17 40
E-mail: maria.major@um.krakow.pl

8.

Ewelina Madoń Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Telefon: 12 616 89 31
Fax: 12 616 89 61
E-mail: ewelina.madon@um.krakow.pl

9.

Paulina Świątek-Wtorkiewicz Wydział Edukacji

Telefon: 12 616 52 34
Fax: 12 616 52 01
E-mail: Paulina.Swiatek-Wtorkiewicz@um.krakow.pl

10.

Witold Nawrot Telefon: 12 616 51 97
Fax: 12 616 52 01
E-mail: Witold.Nawrot@um.krakow.pl

11.

Ilona Gomuła Wydział Gospodarki Komunalnej Telefon: 12  616 87 63
E-mail: Ilona.Gomuła@um.krakow.pl

12.

Piotr Potoczek Telefon: 12  616 87 65
E-mail: Piotr.Potoczek@um.krakow.pl

13.

Marta Kapusta-Wesołowska Wydział Promocji i Turystyki Telefon: 12 616 60 62
Fax: 12 616 11 22
E-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

14.

Dominika Witkowicz
/
w zastępstwie/
Telefon: 12 616 19 46
Fax: 12 616 11 22
E-mail: Dominika.Witkowicz@um.krakow.pl

15.

Lucyna Czyż Wydział Kształtowania Środowiska  Telefon: 12 616 87 91
Fax: 12 616 88 91
E-mail: Lucyna.Czyz@um.krakow.pl

16.

Bogusława Presz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Telefon: 12 616 19 14
Fax: 12 616 19 23
E-mail: Boguslawa.presz@um.krakow.pl

17.

Elżbieta Rzycka Wydział Mieszkalnictwa Telefon: 12 616 82 71
Fax: 12 616 82 43
E-mail: elzbieta.rzycka@um.krakow.pl

18.

Iwona Kościółek Telefon: 12 616 82 56
Fax: 12 616 82 43
E-mail: Iwona.Kosciolek@um.krakow.pl

19.

Marek Górecki Wydział Obsługi Urzędu Telefon: 12 616 12 86
Fax: 12 616 17 26
E-mail: Marek.Gorecki@um.krakow.pl

20.

Agnieszka Stasiak

Wydział Rozwoju Miasta
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Telefon: 12 616 14 16
Fax: 12 616 17 17
E-mail: agnieszka.stasiak@um.krakow.pl

21.

Joanna Kubas Wydział Sportu Telefon: 12 616 93 07
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Joanna.Kubas@um.krakow.pl

22.

Maria Gołąb-Lach Telefon: 12 616 94 09
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Maria.Golab-Lach@um.krakow.pl

23.

Elżbieta Jarczyńska Telefon: 12 616 94 10
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Elzbieta.Jarczynska@um.krakow.pl

24.

Łukasz Kościelniak Telefon: 12 616 94 05
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Lukasz.Koscielniak@um.krakow.pl

25.

Eryk Batorowicz Telefon: 12 616 93 94
Fax: 12 616 95 25
E-mail: eryk.batorowicz@um.krakow.pl

26.

Elżbieta Bielska Wydział Spraw Administracyjnych Telefon: 12 616 94 34
Fax: 12 616 93 27
E-mail: elzbieta.bielska@um.krakow.pl

27.

Marek Jachowicz Wydział Spraw Społecznych Telefon: 12 616 78 07
E-mail: Marek.Jachowicz@um.krakow.pl

28.

Bożena Opach Telefon: 12 616 78 06
E-mail: Bozena.Opach@um.krakow.pl
29. Karolina Łypaczewska Telefon: 12 616 52 62
E-mail: Karolina.Lypaczewska@um.krakow.pl

30.

Edyta Jankowiak Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Telefon: 12 68 68 213
E-mail: jankowiak@gupkrakow.pl

31.

Małgorzata Stachel Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Telefon: 12 411 41 21 wew. 107
Fax: 12 410 56 22
E-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

32.

Edyta Olawska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Telefon: 12 616 54 88
Fax: 12 616 54 28
E-mail: olawsked@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

33.

Joanna Spytkowska

Telefon: 12 616 53 35
Fax: 12 616 54 28
E-mail: spytkojo@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

34. Grzegorz Ofis

Telefon: 12 616 53 32
Fax: 12 616 54 28
E-mail: ofisgr@mops.krakow.pl 

Zakres: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

35. Monika Józefiak

Telefon: 12 616 53 24
Fax: 12 616 54 28
E-mail: jozefimo@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

36. Artur Sajak

Telefon: 12 616 54 89
Fax: 12 616 54 28
E-mail: sajakar@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

37.

Krystyna Placek

Telefon: 12 616 54 06
Fax: 12 616 54 28
E-mail: placekkr@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

38. Katarzyna Jarosz

Telefon: 12 616 53 11
Fax: 12 616 54 28
E-mail: jaroszka@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

39.

Magdalena Stręk-Zachuta

Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
E-mail: strekma@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym).

40.

Łukasz Hobot

Telefon: 12 257 00 78
Fax: 12 616 54 28
E-mail: hobotlu@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

41.

Tadeusz Tyburczy Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Telefon: 12 341 85 31
E-mail: ttyburczy@zis.krakow.pl

42.

Karolina Piechota Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Telefon: 12 616 61 59
E-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl

43.

Marek Tomczak Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Telefon: 12 617 88 48
Fax: 12 617 88 82
E-mail: mtomczak@zeo.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy