Krok 1
 
Krok 2
 
Krok 3

Rezerwuj salę

Sala

Termin rezerwacji

 
 

Rezerwujący

Projekt

Osoba odpowiedzialna za użytkowanie sali

Oczekiwana pomoc sprzętowa

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie , informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu dokonania rezerwacji Sal.
Informujemy, że:
  1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi, następnie archiwizacja zgodnie z kategorią archiwalną 10 lat.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rezerwacji sal.
  7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
  8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.
Wpisz kod * :
Kod weryfikujący

Załaduj ponownie
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants