Komunikat archiwalny

Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, które odbędzie się w dniach od  27 września do dnia 5 października 2014 r. w Krakowie.

Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Głosowanie wyznaczono od dnia 27 września do dnia 5 października 2014 r. w Krakowie.

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie od dnia 29 sierpnia do dnia 8 września2014 r., do godz. 15.00.

Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa (osoby pełnoletnie).

Prosimy osoby zainteresowane pracą w komisjach o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji" (do pobrania w pliku pdf) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

  • w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Centrum C10, pok. 106 (sekretariat Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Wydziale Spraw Społecznych UMK) w godz. 7.40-15.30
    lub
  • przesłania faksem na numer tel. 12 616 78 13 (do Referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS)
    lub
  • przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: mowis@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko" oraz dopisek „BO-zgłoszenie do pracy w komisji").

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, tel. 12 616-78-00.

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Komisji Wyborczych ds. głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa -    wynagrodzenie nie przysługuje.

UWAGA:
po zakończeniu naboru, planuje się przeprowadzenie szkolenia dla członków komisji wyborczych. Terminy szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.

Do pobrania w pliku:

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ:


WYKAZ SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH W DZIELNICACH:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy