System informatyczny NAWIKUS - zobacz filmy

W czerwcu 2015 roku zakończono projekt innowacyjny "PI NAWKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych". Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z filmami edukacyjnymi prezentującymi obsługę aplikacji powstałej w ramach projektu.

System informatyczny NAWIKUS - zobacz filmy
Fot. Organizacje Pozarządowe

W czerwcu 2015 roku zakończono projekt innowacyjny „PI NAWKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych". NAWIKUS był realizowany przez Gminę Miejską Kraków i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej od listopada 2012 roku przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu opracowano metodę umożliwiającą kompleksowe monitorowanie efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanych usług społecznych.

Wypracowano również aplikację wspomagającą zbieranie wystandaryzowanych danych, w tym Generator Wniosków oraz program edukacyjny, który pomaga zapoznać się z działaniem Generatora.

Gmina Miejska Kraków od 2016 roku planuje obligatoryjne stosowanie systemu NAWIUS przy organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118‚ poz. 1138 i poz. 1146), ogłaszanych przez właściwe merytoryczne komórki Urzędu Miasta Krakowa, MOPS oraz MCPU.

System będzie służył do kompleksowej obsługi konkursów‚ w których zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy