Komunikat archiwalny

Nabór do prac w komisji Bractwa Filantropii

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 24 lutego 2017 r.

Nabór do prac w komisji Bractwa Filantropii
Fot. Organizacje Pozarządowe

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2016” w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 24 lutego 2017 r. w Biurze  Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 106.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. krótką charakterystykę kandydata,
  4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
  5. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  6. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  7. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  8. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04, e-mail: ms.umk@um.krakow.pl

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy