Komunikat archiwalny

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przyjmuje kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Ludzi o wielkim sercu oraz firmy zaangażowane w działania filantropijne można zgłaszać do 31 marca br.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu  FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016
Fot. Organizacje Pozarządowe

Do 31 marca 2017 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 r. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca br. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych.

DO POBRANIA:

Loading the player...

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy