Komunikat archiwalny

„Decydujesz, pomagamy” - III edycja programu grantowego

Ruszyła III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego w całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 130 grantów o łącznej wartości 650 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. 

„Decydujesz, pomagamy” - III edycja programu grantowego
Fot. Organizacje Pozarządowe

O programie „Decydujesz, pomagamy”

Celem programu jest rozwój społeczności lokalnych poprzez zjednoczenie mieszkańców polskich miast wokół wspólnego celu: poprawy jakości życia i zmiany najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były skierowane lokalnie.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Wypełnić formularz do 30.06.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

Mechanizm programu:

  • lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne, zgłaszają swoje projekty do 30.06.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://pomagamy.tesco.pl/,
  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 okręgów,
  • o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu, które odbędzie się w październiku 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy