„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert!
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno mieć na celu:

  • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
  • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora działających na ich rzecz;
  • zachęcanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego działania w organizacjach trzeciego sektora;
  • stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków.
  • zaprezentowanie działalności danych organizacji pozarządowych w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  50 000,00 zł.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 16 czerwca 2017 roku o godz. 15.00. 

Do 30 maja 2017 r. trwa nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86414

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy