Komunikat archiwalny

Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert
Fot. Organizacje Pozarządowe

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu, miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Klub Rodzica ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny. Preferowane dzielnice: VIII Dębniki oraz XI Podgórze Duchackie.

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach od 15.00 – 19.00 i być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 4 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy