Komunikat archiwalny

Konferencja naukowa „Edukacja wobec migracji. Język – kultura – tożsamość”

Mająca odbyć się w dniach 18 i 19 września konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku Program Miejski „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Konferencja naukowa „Edukacja wobec migracji. Język – kultura – tożsamość”
Fot. pixabay

Przedmiotem konferencji będą rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi. Edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej. Istnieje zatem potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i w Polsce.

Kluczowymi wątkami tematycznymi, ważnymi z tak rozumianej perspektywy edukacyjnej,  są następujące obszary i zagadnienia:

 • uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole;
 • edukacja włączająca w perspektywie psychologicznej, pedagogicznej i glottodydaktycznej;
 • wpływ obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym na środowisko szkolne;
 • kompetencje (między)kulturowe uczniów i nauczycieli polskich szkół;
 • świadomość znaczenia inkluzji w środowisku polskich pedagogów i nauczycieli (także glottodydaktyków);
 • znaczenie znajomości języka w procesie inkluzji;
 • język polski jako język edukacji w kontekście procesów inkluzyjnych;
 • edukacja przedmiotowa jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową i językową;
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) jako glottodydaktyczny instrument sprzyjający sukcesowi inkluzji językowej i kulturowej;
 • rozwiązania programowe i metodologiczne dydaktyki języka polskiego jako obcego i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce języka polskiego jako drugiego;
 • dobre praktyki w zakresie nauczania innych języków jako drugich w innych systemach edukacyjnych;
 • zarządzanie językową i kulturową różnorodnością w szkołach (szanse i zagrożenia).

Organizatorzy liczą, iż dyskusja nad tak sformułowanymi zagadnieniami będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierowane jest do socjologów, pedagogów, glottodydaktyków i psychologów, zainteresowanych  problematyką inkluzji oraz kształceniem językowo-kulturowym uczniów polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym. Konferencja dedykowana jest szczególnie środowisku szkolnemu: dyrektorom i nauczycielom wszystkich poziomów edukacji, pedagogom i psychologom szkolnym,  pracownikom poradni pedagogiczno-psychologicznych, rodzicom.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Organizatorami konferencji są:

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Urząd Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy