Komunikat archiwalny

Nowości w konkursie Filantrop Krakowa

Bractwo Filantropii rozstrzygające XVII edycję konkursu o tytuł Filantrop Krakowa złożyło do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o wprowadzenia zmian systemowych do regulaminu konkursu o tytuł Filantrop Krakowa w zakresie możliwości przyznawania większej liczby tytułów.

Nowości w konkursie Filantrop Krakowa
Fot. Organizacje Pozarządowe

Prezydent Miasta Krakowa pozytywnie rozpatrzył wniosek Bractwa.

Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 30 sierpnia 2017 r. przyjęła uchwałę w nowym kształcie.

Najważniejsze zmiany w konkursie wprowadzone nową uchwałą RMK:

 

  1. Bractwo Filantropii może zawnioskować o przyznanie maksymalnie łącznie pięciu tytułów Filantrop Krakowa w kategoriach:
  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywności filantropii,
  1. Bractwo Filantropii przy wyborze kandydatur do tytułu uwzględnia w szczególności:
  • okres prowadzonej działalności filantropijnej na rzecz mieszkańców Krakowa,
  • rodzaj podmiotu udzielającego wsparcia dla potrzebujących w stosunku do prowadzonych działań filantropijnych,
  • działania wykraczające poza cele statutowe kandydata,
  • różnorodność działań charytatywnych podejmowanych przez kandydatów.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem konkursu o tytułu Filantrop Krakowa, określonym w Uchwale Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy