Komunikat archiwalny

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018  z organizacjami pozarządowymi.
Fot. pixabay

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 4 do 18 października 2017 roku.

Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2017r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl lub
  • numer faksu: 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych: os. Centrum C10, 31-931 Kraków. 

Dokumenty:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy