Komunikat archiwalny

Szkolenia dla organizacji pozarządowych - jak przygotować ofertę do konkursu ?

Biuro MOWIS zaprasza na jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi GENERATORA OFERT KONKURSOWYCH W SYSTEMIE NAWIKUS.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych - jak przygotować ofertę do konkursu ?
Fot. pixabay

Planowane szkolenie przygotuje użytkowników do korzystania z generatora ofert, który jest wykorzystywany w trakcie ogłaszania i realizacji otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków.

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach od 21, 22 i 23 listopada 2017 (wtorek, środa, czwartek - do wyboru JEDEN dzień), w godzinach od 15.30 do 18.00

Miejsce szkolenia: siedziba firmy ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11 w Krakowie, III piętro, sala 303.

Wszystkich przedstawicieli zainteresowanych organizacji, prosimy o przesłanie listy wydelegowanych osób z podaniem ich: imienia, nazwiska, adresu e-mail, tel. kontaktowego oraz nazwy organizacji.

Liczba uczestników ww. szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, organizatorzy proszą o przyniesienie na szkolenie źródłowych materiałów pomocniczych tj.: ofert oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego przygotowanych zgodnie z wzorem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Ww. dokumenty będą pomocne przy wprowadzaniu danych do systemu w ramach prowadzonych ćwiczeń praktycznych. Przedstawiciele organizacji, którzy nie będą posiadać przykładowych ofert i sprawozdań otrzymają pomocne materiały od organizatorów szkolenia.

Wszystkie chętne do udziału w szkoleniu organizacje, prosimy o kierowanie zgłoszeń do dnia  16 listopada 2017 roku do godziny 15.00 na adres mailowy: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl  wraz ze wskazaniem preferowanego terminu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pomimo wyboru dnia szkolenia, termin ten może ulec modyfikacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy