Komunikat archiwalny

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rok 2018

Biuro Mowis informuje, iż zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzono Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018.

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rok 2018
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR XC/2358/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy