Komunikat archiwalny

„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono konkurs ofert!
Fot. http://www.krakow.pl/

Zaplanowane przedsięwzięcie ma na celu:

  • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
  • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora działających na ich rzecz;
  • zachęcanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego działania
  • w organizacjach trzeciego sektora;
  • stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków.
  • zaprezentowanie działalności danych organizacji pozarządowych w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia,
  • zapoznawanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacji pozarządowych z działaniami na rzecz trzeciego sektora prowadzonymi corocznie przez miasto Kraków.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  70 000,00 zł.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 12 marca 2018 roku o godz. 15.00. 

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy