Trwa akcja składania zgłoszeń kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017

Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatur do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2017"

Trwa akcja składania zgłoszeń kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017
Fot. ngo.krakow.pl

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła, aktu nadania oraz znaczka „Filantrop Krakowa". Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako FILANTROPÓW KRAKOWA w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności filantropijnej. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu FILANTROP KRAKOWA.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.
PDF DOC

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 31 marca każdego roku w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, os. Centrum C10, 31-931 Kraków, tel: 12-616-7800, e-mail: mowis@um.krakow.pl

Prezydent przyznaje tytuł(y) FILANTROPA KRAKOWA w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Uwagi:

  1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu).
  2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
  3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Filantropii.

filantrop-jedynka---L-1650-x-529

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy