Komunikat archiwalny

Good Deeds Day Polska - Razem dla wspólnego dobra!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału w drugiej edycji Good Deeds Day Polska – międzynarodowego święta, którego celem jest czynienie dobra dla innych ludzi i planety.

Good Deeds Day Polska  - Razem dla wspólnego dobra!
Fot. wolontariat.org

Wizją całości wydarzenia jest otwarcie się na drugiego człowieka, uwrażliwienie się na jego potrzeby, a także zwiększanie świadomości dobrowolnego zaangażowania. Już 15 kwietnia w 10 różnych lokalizacjach na terenie Polski odbędzie się szereg akcji dobroczynnych na rzecz lokalnych organizacji, w których każda osoba zainteresowana może wziąć udział. Całości wydarzenia towarzyszy hasło "Razem dla Wspólnego Dobra!”.

Dla tych, którzy chcą coś zmienić w swojej okolicy i spróbować swoich sił w wolontariacie przygotowaliśmy różnorodne zadania z zakresu: prac ogrodowych, akcji remontowych, spędzania czasu z podopiecznymi placówek, a także warsztaty plastyczne i spotkania dot. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego połączone ze sprzątaniem terenu. Informacje o poszczególnych akcjach dobroczynnych oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.gdd.org.pl.

Zwieńczeniem całości obchodów tegorocznego Good Deeds Day Polska będzie wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Gala Dobroczynności. Gala Dobroczynności będzie okazją aby podsumować i pokazać działania zrealizowane podczas Good Deeds Day, podziękować wolontariuszom zaangażowanym w dobroczynne akcje oraz wspomóc promocję działalności charytatywnej na terenie Małopolski dzięki obecności autorytetów w dziedzinie dobroczynności i działań społecznych.

Jednak Good Deeds Day Polska to nie tylko udział w akcjach dobroczynnych. Istnieje możliwość przekazania materiałów, które usprawnią funkcjonowanie placówek, a poprzez to byt ich podopiecznych. Potrzebne są: nowe zabawki i pluszaki dla dzieci chorych na mukowiscydozę, karma i akcesoria dla bezdomnych zwierząt oraz artykuły higieniczne dla podopiecznych jednego z DPS-ów dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Wyżej wymienione materiały można dostarczyć do Łąka Cafe (przy ul. Siennej 5) w dniach 9-14 kwietnia w godzinach 16:00-20:00 lub 15 kwietnia w czasie trwania Good Deeds Day do Ambasady Krakowian (ul. Stolarska 6). Po zakończeniu zbiórek Organizator przekaże dary potrzebującym placówkom.

Szczegółowe informacje nt. Good Deeds Day Polska można uzyskać mailowo: gddpolska@gmail.com, telefonicznie 603 332 868 lub poprzez profil na facebooku: www.facebook.com/gddpolska.

Poprzednia edycja odbyła się 2 kwietnia 2017 roku i odbywała się nie tylko w Krakowie, ale też na terenie Nowego Sącza, Olkusza, Brzeszcz i Osieka. Wolontariusze pomagali osobom starszym i niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, przeprowadzali akcje remontowe i prace ogrodowe, a także promowali ideę wolontariatu. Całość wydarzenia objął patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski, Miasto Kraków zostało partnerem wydarzenia. Łącznie w 55 różnorodnych akcjach na terenie województwa małopolskiego udział wzięło ponad 3000 osób.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora: www.gdd.org.pl, www.wolontariat-malopolska.pl/gddpolska.html.

Organizator: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Sursum Corda, Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

Partnerzy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa-Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Patronat Honorowy: Jacek Majchrowski-Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Krupa-Marszałek Województwa Małopolskiego

Good Deeds Day Polska to jedna z inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie - organizację, której celem jest propagowanie i promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. Do jej głównych działań należy:

  • zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,
  • zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,
  • wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie znajduje się na stronie www.wolontariat.org.pl/krakow

 

English Logo

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy