Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00.

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”
Fot. MOWIS-mat. własne

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tytuł zadania publicznego: „Fundusz wkładu własnego”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  200 000,00 zł

Termin realizacji zadania: w okresie od 8 maja do 31 grudnia 2018 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych  środków finansowych.

Celem zadania jest udzielenie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

  • Unii Europejskiej,
  • strukturalnych,
  • innych państw i organizacji międzynarodowych,
  • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
  • administracji centralnej,
  • podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy