Komunikat archiwalny

Konsultacje uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie

Miejskie Centrum Dialogu oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zapraszają do udziału w konsultacjach projektu uchwały dot. przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie
Fot. pixabay

Miejskie Centrum Dialogu Wydział Rozwoju Miasta wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców, do wzięcia udziału w trwających do 24 czerwca 2018 r. konsultacjach projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z załącznikami.

Projekt uchwały ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczy regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Miejskiej Kraków, natomiast załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zawiera regulamin konsultacji społecznych z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Miejskie Centrum Dialogu wraz z Biurem MOWIS zapraszają na otwarte spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, które odbędą się:

 • 6 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10;
 • 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10 w Krakowie.

Dodatkowo zapraszamy do dialogu na dyżurach ekspertów ds. konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach 30 maja, 4 czerwca, 13 czerwca oraz 20 czerwca 2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie.

Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego):

 1. poprzez formularz konsultacji (wersja w pliku doc.), który można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

  Miejskie Centrum Dialogu
  ul. Bracka 10
  31-005 Kraków

  lub

  Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
  os. Centrum C 10
  31-931 Kraków


  z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.
   
 2. poprzez wysłanie formularza na adres: dialoguj@um.krakow.pl z podpisem: "Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z załącznikami;
  PDF
 2. Zarządzenie nr 1274/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  PDF
 3. Formularz konsultacyjny.
  DOC

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy