Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Termin składania ofert mija 26 czerwca 2018 r.

Otwarty konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej
Fot. Pixabay

Konkurs dotyczy realizacji następujących zadań:

Zadanie Nr 1

 • Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich

Celem zadania jest:

 1. integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z żołnierzami Powstania Warszawskiego,
 2. wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla uczestników Powstania Warszawskiego,
 3. uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym Powstańcom Warszawskim,
 4. oddanie hołdu żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego,
 5. upamiętnienie miejsc walk Powstańców Warszawskich oraz przypomnienie mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach oręża polskiego związanych z tymi miejscami.

Zadanie Nr 2

 • Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego

Celem zadania jest:

 1. upowszechnienie wśród uczniów, w szczególności szkół, których patron związany jest z Powstaniem Warszawskim (zwanych dalej szkołami patronackimi), wiedzy historycznej dotyczącej przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców,
 2. przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek bohaterów Powstania Warszawskiego,
 3. wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego

Zadanie Nr 3

 • Wszyscy pomagamy Bohaterom

Celem zadania jest:

 1. budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną,
 2. wsparcie kombatantów, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62018owzs-103254768v/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy