Komunikat archiwalny

Komisja Europejska zaprasza do do składania wniosków w sprawie działań informacyjnych

Komisja Europejska zaprosiła do w sprawie finansowania działań informacyjnych: „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 r.

Komisja Europejska zaprasza do do składania wniosków w sprawie działań informacyjnych
Fot. cc.europa.eu

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska wspiera działania informacyjne związane z polityką spójności, która jest realizowana za pośrednictwem trzech głównych funduszy. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W związku z tym kwalifikują się projekty, które dotyczą wpływu któregokolwiek z tych trzech funduszy w danym regionie.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:

  • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
  • organizacje non-profit;
  • uniwersytety i instytucje edukacyjne;
  • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
  • stowarzyszenia o znaczeniu europejskim;
  • podmioty prywatne;
  • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy