NGO a ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Przypominamy wszystkim organizacjom pozarządowym o obowiązku stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

NGO a ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Fot. pixabay

Ustawa z 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn.zm.) zobowiązuje pracodawcę lub innego organizatora działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad małoletnimi do sprawdzenia czy dane osoby zatrudnianej lub dopuszczonej do takiej działalności, są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Sankcją za niewypełnienie tego obowiązku jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Tryb, sposób i zakres uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposób zakładania konta użytkownika reguluje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1561)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy