Komunikat archiwalny

Zaproszenie do projektu w ramach Grantów Wyszehradzkich

Rusza projekt w ramach Grantów Wyszehradzkich pt.: “Constructive dialogue as a tool to enhance cooperation-presenting best practices” („Konstruktywny dialog, jako narzędzie wzmacniające współpracę - prezentacja najlepszych praktyk”).

Zaproszenie do projektu w ramach Grantów Wyszehradzkich
Fot. pixabay

W ramach projektu zaplanowano organizację międzynarodowej konferencji organizacji obywatelskich w październiku 2018 roku w Beregszász (Ukraina).

Konferencja na Ukrainie miałaby być drugim tego rodzaju przedsięwzięciem. Pierwsza konferencja organizacji obywatelskich odbyła się w Kecskemét pod przewodnictwem Hungarian Maltese Charity Service.

W chwili obecnej został złożony wniosek wstępny, który podlega ocenie.

W związku z wycofaniem się polskiego partnera, lider projektu poszukuje nowego polskiego partnera - organizacji obywatelskiej.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest Tamás Magdolna tamasmagdolna@t-online.hu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy