Komunikat archiwalny

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z POWER-em w przyszłość”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie z POWER-em w przyszłość! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z POWER-em w przyszłość”
Fot. pixabay

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020

Cel projektu: przygotowanie do wejścia na rynek pracy 210 osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkujących w gminie Kraków, do XII.2020r.

Finansowanie:
Wysokość dofinansowania:  3 605 276,92PLN

Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 189 751,42 PLN

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
 2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 • nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,  uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko   osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kat. NEET.

W projekcie oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe Doradztwo zawodowe i psychologiczne;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Coaching
 • Bon na zasiedlenie
 • Bon stażowy
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon szkoleniowy
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Ul. Zamknięta 10/2.13

tel/fax. 12 423 66 90

Weronika Pietras: 605-847-700, zpowerem@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:

http://www.itk.krakow.pl/zpowerem/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy