Komunikat archiwalny

Spotkania z NGOs działającymi w sferze kultury - 21 i 27 września

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, które odbędą się 21 i 27 września br.

Spotkania z NGOs działającymi w sferze kultury - 21 i 27 września
Fot. Organizacje Pozarządowe

We wrześniu Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa organizuje dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze konsultacyjno-informacyjnym.

W trakcie pierwszego spotkania z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzeja Kuliga zostanie podsumowana dotychczasowa współpraca, a także zostaną przedstawione nowe, szeroko konsultowane założenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00, 21 września (piątek) w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13.

Drugie ze spotkań planowane jest także o godz. 17.00, 27 września (czwartek) w Nowej Hucie w ArtZonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziałów UMK: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocji i Turystyki oraz Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych będzie miało charakter roboczy.

W jego  trakcie zostaną poddane dyskusji kwestie związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Będzie można przedstawić swoje sugestie dotyczące nowych zadań, które powinny być objęte otwartym konkursem ofert, a także zgłosić uwagi i sugestie do sposobu przeprowadzania otwartych konkursów ofert, w tym np. harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów oceny ofert dotyczących zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Omówione zostaną także praktyczne kwestie związane z udziałem w otwartych konkursach ofert m.in. dotyczące promocji projektów czy obsługi systemu NAWIKUS, a urzędnicy chętnie udzielą rad w tym zakresie i pomogą rozwiać wątpliwości.

Więcej informacji:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, tel. 12 616 19 22, 12 616 19 13.

Serdecznie zapraszamy!

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy