Komunikat archiwalny

Zaproszenie na spotkanie dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na drugie spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fot. pixabay

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocji i Turystyki oraz biura MOWIS będzie miało charakter roboczy.

W jego trakcie zostaną poddane dyskusji kwestie związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Będzie można przedstawić swoje sugestie dotyczące nowych zadań, które powinny być objęte otwartym konkursem ofert, a także zgłosić uwagi i sugestie do sposobu przeprowadzania otwartych konkursów ofert, w tym np. harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów oceny ofert dotyczących zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Omówione zostaną także praktyczne kwestie związane z udziałem w otwartych konkursach ofert m.in. dotyczące promocji projektów czy obsługi systemu NAWIKUS a urzędnicy chętnie udzielą rad w tym zakresie i pomogą rozwiać wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się 27 września (czwartek) o godz. 17.00 w Nowej Hucie w ArtZonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4.

Więcej informacji na stronie biuletynu informacji publicznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy