Komunikat archiwalny

Ogłoszono konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

Ogłoszono konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”
Fot. pixabay

Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 10 października do 31 października 2018 r.

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023” został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków”, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2009-2018 na podstawie uchwały Rady Miasta LXX/908/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

  • w internetowym serwisie Dialog społeczny;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
  • w wersji papierowej w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 18:00

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl;
  • osobiście na adres: Biuro Miejski Ośrodek Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków.
  • osobiście na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Dialog społeczny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w formie papierowej dostępnej w podanych powyżej lokalizacjach.

Dokumenty do pobrania.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy