Komunikat archiwalny

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 do 31 października 2018 r.

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365), do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 do 31 października 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl;
  • numer faksu 12 616 52 01;
  • adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

Dokumenty:

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Formularz konsultacji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy