Komunikat archiwalny

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” – w tym roku w temacie zmian klimatu

4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym.

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” – w tym roku w temacie zmian klimatu
Fot. Katarzyna Cybulska

Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 16 listopada br. W tej edycji kluczowe jest zaangażowanie organizacji w edukację ekologiczną, w szczególności wokół tematyki zmian klimatu.

Zabawa to podstawowa potrzeba każdego dziecka, niezbędna do właściwego rozwoju emocjonalnego i społecznego, co potwierdzają przepisy Konwencji ONZ o Prawach Dziecka). Umożliwianie dzieciom warunków do zabawy jest ważnym elementem programów pomocowych międzynarodowej organizacji IKEA Foundation (www.IKEAFoundation.org). Misją fundacji jest pomoc dzieciom i rodzinom w społecznościach dotkniętych biedą, klęskami żywiołowymi czy konfliktami zbrojnymi, poprzez granty i współpracę z organizacjami partnerskimi (w 2017 roku 74 partnerów otrzymało 144 miliony euro w postaci grantów). W tym roku, po raz drugi, wszystkie sklepy IKEA na całym świecie zaproszą swoich klientów do udziału w kampanii „Zabawa to poważna sprawa” (Let’s Play for Change). W Polsce ponownie jej elementem będzie przeprowadzenie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych w kraju.

Celem programu grantowego jest wsparcie i wyróżnienie, naszym zdaniem, najbardziej skutecznych i najciekawszych programów skierowanych do dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne. Adresujemy go do placówek wsparcia dziennego - według danych Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku zaledwie 9% dzieci, które powinno korzystać z ich pomocy, ma do nich realny dostęp. 
W zeszłorocznej edycji przyznaliśmy granty organizacjom działającym lokalnie m.in. poprzez aktywność sportową, pomoc w odrabianiu lekcji
i naukę języka polskiego w ośrodku dla uchodźców, wolontariat. 
W tegorocznej edycji chcemy podkreślić wagę edukacji ekologicznej wśród najmłodszych –
mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail.
 
Zasady konkursu
 
Do konkursu grantowego IKEA zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje wspierające rozwój dzieci i młodzieży. By wziąć w nim udział, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający plan programu edukacyjno-wychowawczego oraz projekt remontu siedziby placówki. Głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Nowością w tej edycji jest nakierowanie na konkretną tematykę zgłaszanych programów edukacyjnych, która powinna dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatu.
 
Komisja grantowa z nadesłanych zgłoszeń wyłoni maksymalnie 5 laureatów, którzy zgłosili najlepsze projekty konkursowe.
Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 4 do 16 listopada 2018 roku.
Tak jak w ubiegłym roku sumaryczna wartość grantów dla laureatów będzie zależała od całkowitego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tegorocznej kolekcji SAGOSKATT – pluszaków zaprojektowanych w konkursie rysunkowym IKEA przez dzieci z całego świata, w tym 8-letniej Natalii z Polski.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: ZaangazowanieSpoleczne@IKEA.com

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy