Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej. Termin składania ofert upływa 21 listopada 2018 roku o godz. 15.00.

Ogłoszono konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Fot. pixabay

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej.

 

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działań w zakresie edukacji prawnej”.

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej odpowiednio 8 punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz 8 punktów, w których będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej łącznie „punktami” na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz prowadzącej działania z zakresu edukacji prawnej.

Zakres zadania publicznego:

  • prowadzenie 16 punktów (8- nieodpłatnej pomocy prawnej i 8- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego); świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostanie określony w umowie o realizację zadania publicznego zgodnie z Tabelą nr 1
    oraz
  • przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w zakresie i w formach wskazanych w art. 3b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy