Konsultacje społeczne Regulaminu budżetu obywatelskiego

W dniu 04 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne Regulaminu budżetu obywatelskiego
Fot. budzet.krakow.pl

Tytuł konsultacji: Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Cel konsultacji: ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 04 lutego – 01 marca 2019  r.

Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Formy konsultacji:

1. otwarte spotkania z mieszkańcami

2. zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

3. dyżury ekspertów

HARMONOGRAM

Rodzaj działania

Data

       Miejsce

Akcja informacyjna

28.01.2019 – 01.03.2019

 

Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

04.02.2019-01.03.2019

 

Spotkanie konsultacyjne

07.02.2019, godz. 17:00 – 19:00

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, Kraków, s. konferencyjna

Spotkanie konsultacyjne

21.02.2019, godz. 17:00 – 19:00

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, Kraków, s. 6

Dyżur ekspercki

12.02.2019, godz. 17:00-19:00

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, Kraków, s. 6

Dyżur ekspercki

26.02.2019, godz. 17:00-19:00

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, Kraków, s. konferencyjna

 

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji:

  • Na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl
  • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828
    Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca br.:
  • Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków
    z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego);
  • Pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza)
    w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

Załączniki:

1. Projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa / załącznik nr 1 do projektu uchwały / załącznik nr 2 do projektu uchwały

2. Formularz konsultacji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy