Ruszyła kolejna edycja konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - Wspieranie działań archiwalnych

Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Ruszyła kolejna edycja konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych  - Wspieranie działań archiwalnych
Fot. https://www.archiwa.gov.pl

Celem organizowanego już po raz siódmy konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdującego się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty obejmujące działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem archiwaliów z zasobu oferenta.

- Projekty realizowane dzięki wsparciu z konkursu przyczyniają się do zabezpieczenia bezcennych materiałów o znacznej wartości historycznej, materiałów często do tej pory nigdzie nie udostępnianych, lub niedawno odkrytych – mówi dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. –  Nasi beneficjenci przechowują w swoich zasobach prawdziwe skarby stanowiące kopalnię wiedzy dla badaczy i historyków. Poddane właściwemu opracowaniu i zabezpieczeniu mogą zostać włączone do obiegu naukowego i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. 

Od 2016 r. dotacje na ratowanie bezcennych zasobów archiwalnych otrzymało blisko 80 beneficjentów. W ubiegłych edycjach, wśród poddanych opracowaniu, konserwacji i zabezpieczaniu archiwaliów, znalazły się m.in. rękopisy, księgi, pergaminy, fotografie, mapy, nagrania dźwiękowe, materiały ze spuścizn ludzi kultury i nauki. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków wynosi ponad 3 mln zł.

Wśród laureatów konkursu z lat ubiegłych znaleźli się m.in.:

  1. Konwenty Bonifratrów w Cieszynie, Prudniku i Zebrzydowicach, gdzie kompleksowej konserwacji poddano 9 wyjątkowych rękopisów oprawnych pochodzących z XVII, XVIII i XIX wieku. Z efektami prac można zapoznać się na stronie NDAP: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4874-konserwacja-r%C4%99kopis%C3%B3w-oprawnych-z-xvii-xix-w-ze-zbior%C3%B3w-konwent%C3%B3w-bonifratr%C3%B3w
  2. Archiwum Jezuitów w Kłodzku, gdzie zinwentaryzowano zbiór dokumentów datowanych od XIII w. i poddano konserwacji 33 średniowieczne pergaminy. Więcej: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4870-inwentaryzacja-i-konserwacja-bezcennych-dokument%C3%B3w-z-archiwum-jezuit%C3%B3w-w-k%C5%82odzku
  3. Fundacja Ośrodka Karta, gdzie opracowano m.in. spuściznę Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 prywatne kolekcje fotograficzne. Szczegółowe informacje: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4863-opracowywanie-spu%C5%9Bcizny-stanis%C5%82awa-cata-mackiewicza-oraz-unikatowych-kolekcji-fotograficznych
  4. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, gdzie kolejny etap konserwacji przeszły średniowieczne archiwalia kościelne odnalezione 3 lata temu w archikatedrze gnieźnieńskiej. Więcej o efektach prac: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4861-kolejny-etap-konserwacji-archiwali%C3%B3w-s%C4%85dowych-z-gniezna-zako%C5%84czony
  5. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie opracowano i udostępniono drugą część spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego. Szczegółowe informacje: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4903-opracowanie-i-inwentaryzacja-spu%C5%9Bcizny-profesora-w%C5%82adys%C5%82awa-koz%C5%82owskiego

Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2018 r. o godz. 16.00. Szczegółowe informacje nt. konkursu, jego regulamin oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp%C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dotacje-ndap/4919-konkurs-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-2019%E2%80%9D

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy