Komunikat archiwalny

Prezydent powołał Radę ds. Równego Traktowania

Rada ds. Równego Traktowania z przewodniczącą Niną Gabryś - najmłodszą krakowską radną na czele, została powołana przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Zdaniem Gabryś powołanie Rady „to ogromnie istotny krok w drodze do budowania miasta otwartego i prawdziwie europejskiego, gdzie prawa każdego mieszkańca są respektowane”.

Prezydent powołał Radę ds. Równego Traktowania
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Rada to pierwszy w Krakowie podmiot, którego działalność w pełni skupi się na zapewnieniu równości płci w naszym mieście, ale nie będzie to jedyne pole działalności tego gremium. Podjęte zostaną też kwestie nierównego traktowania czy ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z dóbr społecznych ze względu na przynależność do jakiejkolwiek grupy mniejszościowej, czyli tzw. dyskryminacji krzyżowej. W grę mogą wchodzić ograniczenia ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, etniczność, orientację seksualną, wyznanie czy przekonania polityczne. Ze wszystkimi przejawami dyskryminacji Rada będzie się mierzyć i szukać rozwiązań.

- Cieszę się, że do Rady dołączyło tak wiele wspaniałych aktywistek, aktywistów, przedstawicielek i przedstawicieli świata akademickiego, medycyny, kultury oraz reprezentantki i reprezentanci magistratu. Czeka nas mnóstwo bardzo kreatywnej i potrzebnej w mieście pracy” – podkreśla Gabryś.

W skład 24-osobowej Rady weszli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, miesięcznika „Znak” oraz wielu krakowskich stowarzyszeń i fundacji, które działania równościowe mają wpisane w statut.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy