Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego pn. Kampanie Informacyjno - Edukacyjne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne”
Fot. Organizacje Pozarządowe

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Kampanie Informacyjno - Edukacyjne w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy