Komunikat archiwalny

XIII edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych.

XIII edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”
Fot. Organizacje Pozarządowe

I. CEL AKCJI

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art.3 ust. 2 oraz art.3 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać:

  • w formie elektronicznej - przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: sz.umk@um.krakow.pl  lub
  • poprzez złożenie podpisanego wniosku w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, +48 12 616 78 00.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od  20 września do 3 października 2019 r.

IV.  WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa,
  • organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta - odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie,
  • organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

V. DOKUMENTY

Formularz wniosku. DOC; PDF
 

VI.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, lub pod nr telefonu +48 12 616 78 17.

Pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy